จากสถานการณ์โรคระบาดจาก เชื้อไวรัสโควิด-19 ติดต่อเรา  ทำให้โรงงานผลิตสายรัดพลาสติก สหรักษ์รุ่งเรื่อง ซัพพลาย ต้องออกมาตรการรองรับเพื่อให้โรงงานนั้นสะอาดปลอดภัย ปราศจากเชื้อไวรัส มอบความปลอดภัยทั้งต่อตัวพนักงานและลูกค้า ดังนี้

  1. ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน
    ภาวะของโรคระบาดในปัจจุบัน ซึ่งสามารถระบาด โดยผ่านจากสารคัดหลั่ง อาทิเช่น น้ำลาย น้ำมูก การไอ จาม โรงงานของเราจึงมีมาตรการทำการฆ่าเชื้อย่างถูกวิธีและ ต่อเนื่อง โดยวิธีการฉีดพ่น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง
  2. พนักงานล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
    เรามีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์คุณภาพดี 70 % ไว้คอยให้พนักงานใช้อย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความสะอาด ปราศจากเชื้อ
  3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
    หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเราให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยอย่างดี รับรองได้ว่าจะไม่มีการปนเปื้อนเชื้อแน่นอน plasticstrapthailand

 

มาตรการรับมือไวรัส Covid-19